ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΛΑ

Date

2017-09

Advisors

Journal Title

Journal ISSN

ISSN

DOI

Volume Title

Publisher

Benos Publications

Type

Book chapter

Peer reviewed

Abstract

Description

Keywords

Antecedents, Characteristics

Citation

Chytiri, A.P. (2017), Οργανωσιακή Κουλτούρα (Organisational Culture). In: Chytiris L., Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organisational Behaviour), Athens: Benos Publications, ch.15

Rights

Research Institute

People, Organisations and Work Institute (POWI)