General Manager's Career Path in 4* and 5* Hotels in Greece

Date

2019-12

Advisors

Journal Title

Journal ISSN

ISSN

DOI

Volume Title

Publisher

Research Centre, University of Piraeus, Greece

Type

Other

Peer reviewed

Abstract

Οι βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: (α) η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για το προφίλ του Γενικού Διευθυντή, (β) η καταγραφή της πορείας του(μονοπάτια ανόδου, απαιτούμενος χρόνος), (γ) η καταγραφή των κρίσιμων απαιτούμενων δυνατοτήτων/ικανοτήτων (competencies) για επιτυχημένη σταδιοδρομία, και (δ) η ποσοτική ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν τον χρόνο, την κινητικότητα, και τη δυσκολία/ευκολία για σταδιοδρομία ως τη θέση του ΓΔ ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας Στην επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης αναπτύσσονται: τα πλέον βασικά θεωρητικά υποδείγματα για την έννοια και τους παράγοντες σταδιοδρομίας, η έννοια και η βασική τυπολογία των απαιτούμενων δυνατοτήτων/ικανοτήτων (competencies) για επιτυχή σταδιοδρομία, και ιδιαίτερα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία (επισκόπηση 29 σχετικών διεθνών και ελληνικών εμπειρικών ερευνών σε ξενοδοχεία 5* και 4*). Η επισκόπηση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη του θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας (λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα πιλοτικής έρευνας) και στην ανάπτυξη ειδικού ερωτηματολογίου, το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά (online) στους συμμετέχοντες στην έρευνα. Από την ανάλυση των δεδομένων του δείγματος, στο οποίο συμμετείχαν 255 Γενικοί Διευθυντές ξενοδοχείων (52% σε 5* και 48% σε 4* ξενοδοχεία) προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

  1. Οι περισσότερες θέσεις Γενικών Διευθυντών (ΓΔ) καταλαμβάνονται από άνδρες (86%), ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 14% των θέσεων. Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να έχουν αλλάξει εις βάρος των γυναικών, σε σχέση με προηγούμενη έρευνα του 2002, όταν ήταν 82% και 18% αντίστοιχα.
  2. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ξενοδοχειακής/τουριστικής, διαπιστώνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό των ΓΔ. Συγκεκριμένα, 91% των ΓΔ έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και 30% από αυτούς κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Από το σύνολο των ΓΔ το 73% έχουν εξειδίκευση στην τουριστική/ξενοδοχειακή εκπαίδευση.
  3. Η ανάληψη της θέσης του ΓΔ σε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, πραγματοποιείται στην ηλικία 31-40 έτη (53,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα ΓΔ), ενώ στην ηλικία 20-30 ετών αναλαμβάνει κατώτερη θέση ευθύνης το 70% των στελεχών.
  4. Παρά τον σχετικά μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων διεθνών αλυσίδων, μικρό είναι το ποσοστό των ΓΔ ξένης εθνικότητας (3,7%), ενώ είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό των ΓΔ με ξενοδοχειακή προϋπηρεσία στο εξωτερικό (64,4%).
  5. Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, σε ποσοστό 39% η κατάληψη της ανώτατης ηγετικής θέσης, σε 5* και 4* ξενοδοχεία απαίτησε συνολική ξενοδοχειακή προϋπηρεσία(γενικά, ανεξάρτητα από κατηγορία και τύπο ξενοδοχείου, ή ιεραρχική βαθμίδα) 11-20 έτη και προϋπηρεσία στη θέση βοηθού ΓΔ σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας από 1-5 έτη (55% των συμμετεχόντων).
  6. Ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας (δεν αναφέρεται κάτι σχετικό σε άλλες έρευνες) θεωρείται: (α) ότι ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (28%) των ΓΔ έχει προϋπηρεσία σε ένα μόνο τμήμα (ως επικεφαλής) πριν καταλάβει την ανώτατη ηγετική θέση, και (β) ποσοστό 61,5% πραγματοποίησε την όλη σταδιοδρομία του σε ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας, χωρίς δηλαδή να έχει καθόλου προϋπηρεσία σε μικρότερης κατηγορίας ξενοδοχεία.
  7. Επίσης, από την ανάλυση συχνοτήτων προκύπτει πως 1 στους 3 ΓΔ έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής σε 2-3 τμήματα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ΓΔ έχει ως βασικούς σταθμούς στη σταδιοδρομία του τη Διεύθυνση ή Τμήμα Υποδοχής, τη Διεύθυνση Επισιτιστικών τμημάτων και τη Διεύθυνση ή Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ (86%, 81% και 73% αντίστοιχα). Ισχυρά ανιχνεύσιμη είναι η σύγχρονη τάση στους βασικούς σταθμούς σταδιοδρομίας να εντάσσονται και το Τμήμα Δεξιώσεων και το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ποσοστό 50% περίπου των ΓΔ έχει διευθυντική θητεία σε αυτά τα Τμήματα).
  8. Σχετικά υψηλός φαίνεται να είναι ο δείκτης παραμονής των ΓΔ στα ξενοδοχεία, αφού 38% εργάζονται για τον ίδιο-τωρινό- εργοδότη 1-5 έτη (το ποσοστό αυτό αγγίζει το 45% για τα ξενοδοχεία μικρής δυναμικότητας), ενώ μόλις το 2% εργάζεται για πρώτη φορά στον τωρινό εργοδότη.
  9. Για επιτυχή σταδιοδρομία, γενικά, σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας, όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ΓΔ κατέταξαν στην 1η πεντάδα, ως πλέον κρίσιμους παράγοντες(με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, ως προς την κρισιμότητα): τα Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας, τις ικανότητες Κοινωνικών/Διαπροσωπικών σχέσεων, την προϋπηρεσία ως επικεφαλής Τμήματος, τις Γενικές-Generic- ικανότητες και τις Λειτουργικές/Τεχνικές ικανότητες. Στις επιμέρους Γενικές ικανότητες το μεγαλύτερο ποσοστό ΓΔ ( 70%-74%) αξιολόγησαν ως πάρα πολύ σημαντικές τις ικανότητες: Επίλυσης προβλημάτων, Ηγεσίας, Διαχείρισης κρίσεων, και Λήψης αποφάσεων.

Description

Keywords

Career Path, Career Management, Hospitality, Greece, Managers

Citation

Chytiri, A-P. (2019), General Manager's Career Path in 4* and 5* Hotels in Greece, Research Centre, University of Piraeus, Greece

Rights

Research Institute

People, Organisations and Work Institute (POWI)